沪江

泰语学习者的福音:泰国皇家学会官方泰语字典APP

沪江泰语原创翻译 2015-09-24 18:13

เมื่อวันที่ (21 ก.ย.58 ) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดตัว“ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์” แอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 และ “แอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร” ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่ช่วยให้คนไทยใช้ภาษาไทยได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว
2015年9月21日,由泰国皇家学会、泰国国家电子计算机中心发布了两款泰语移动APP:《พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554》即《Thai Dictionary》和《อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร》即《Read and Write》,使泰国人动动指尖就能轻松使用泰语。

 

น.ส.กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เปิดเผยว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเห็นว่าปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องให้คนรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
泰国皇家学会办公室秘书长 น.ส.กนกวลี ชูชัยยะ 表示,皇家学会办公室认为有必要让年轻一代泰国人能准确的使用泰语。

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงร่วมมือกับเนคเทค นำพจนานุกรมฉบับดังกล่าว รวมถึงหนังสืออ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ที่มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงเป็นจำนวนมากมาให้บริการบนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นและไม่ไดัจำกัดการใช้แค่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาแต่เป็นทุกคนที่ใช้ภาษาไทย ซึ่งคาดว่าทั้งสองแอปพลิเคชั่นจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้นทั้งนี้อนาคตจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับคำทับศัพท์ออกมาอีกด้วย
因此,皇家学会办公室和国家电子计算机中心一起为大家带来了上述词典,其中还包括皇家学会版的《Read and Write》这本书,也有很多人把这本书当做工具书。这两款词典在智能手机上也能提供服务,让大家使用更加方便,而目标人群也不再仅仅局限于学生,每个有需要的人都可以通过这两款APP来正确使用泰语。我们预期这两款APP能够给新一代的泰语使用者能更准确、适当的运用泰语。将来还会推出集合了所有外来词的专属APP。

 โดยแอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ที่ได้ประมวลคำที่มีใช้ในภาษาไทยกว่า 43,000 คำมีการแสดงผลการใช้งานมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบหมวดอักษร และ รูปแบบการค้นคำ ผู้ใช้สามารถค้นคำได้ทั้งจากตัวอักษรตั้งต้นและจากส่วนหนึ่งของคำ ทั้งยังค้นคำจากประวัติการใช้งานของผู้ใช้เองได้ด้วย
《Thai Dictionary》这个APP内含有四万三千多个词,可以有两种形式查找单词:一种是根据字母排列,另一种是直接搜索。使用者可以直接根据字母排列顺序来查找,也可以搜索单词的一部分。另外,你还可以从历史记录中查找单词。
เป็นแอพพลิเคชั่นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่สมบูรณ์ และครอบคลุมคำศัพท์ภาษาไทยกว่า ๔๓,๐๐๐ คำ
ส่วนแอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้ 2 หมวด คือ “หมวดอ่านอย่างไร” เพื่อทราบคำอ่านที่ถูกต้องและ “หมวดเขียนอย่างไร” โดยพิมพ์คำที่ต้องการทราบคำอ่านหรือการสะกดคำลงไป แม้ว่าผู้ใช้สะกดคำผิด แอปพลิเคชันนี้ก็แนะนำการสะกดคำที่ถูกต้องให้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังค้นคำจากประวัติการใช้งานของผู้ใช้เองได้เช่นเดียวกัน
至于《Read and Write》也有两种查找方式。一是根据“怎么读的类别”,这样可以知道单词的正确发音,另一个方式是“怎么写的类别”,输入需要知道发音和书写的单词。即使使用者输入错误,APP也会自动纠正。此外,你同样可以从历史记录中查找单词。

"ราชบัณฑิตยสภา" แอปพลิเคชันทั้ง 2 โปรแกรมนี้ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส เวอร์ชั่น7 ไอโอเอส เวอร์ชั่น8แอนดรอยด์ และวินโดว์ส โม บาย โดยพิมพ์คำว่า The Royal Society หรือ ราชบัณฑิตยสถาน ดาวน์โหลดฟรีทั้งจากแอพสโตร์ กูเกิลเพลย์สโตร์ และวินโดวส์ โฟน.
自即日起,所有使用者都可以去下载这两款APP了。无论是iOS 7 、iOS8、安卓还是WP系统,只要输入The Royal Society 或是ราชบัณฑิตยสถาน,即可从App Store、Google Play商店或是Windows Phone里免费下载到。

(不过小编发现,目前就苹果手机可以通过此方法下载到……希望安卓的应用商店也能给力点,快点让我们用上哦^-^  )

补充:
1.《Read and Write》收录的内容源自 泰国皇家学会发行的《อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร》这本书,收集人们常念错写错的词,并给予纠正,内容是很丰富的哦。
2.《Thai Dictionary》收录的内容源自泰国皇家学会发行的字典《พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554》,这本字典改版自《พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542》,是泰国最权威的泰语字典,全国各单位通用。不过这本字典非常非常厚,不便于携带,一定程度上限制了字典的使用率。如今,只要我们在移动设备上安装好泰国皇家学会推出的这两款APP,学习泰语就会超级方便了哦。动动指尖,轻松学泰语。
这对于国内外泰语学习者来说绝对是个超大的福音啊!从此妈妈再也不担心我不理解泰语单词啦O(∩_∩)O~ 

本双语文章的中文翻译系沪江泰语原创内容,转载请注明出处。中文翻译仅代表译者个人观点,仅供参考。如有不妥之处,欢迎指正。

展开剩余