沪江

诗琳通公主学汉语

《汉泰》杂志 2012-12-17 15:00

玛哈·却克里·诗琳通公主殿下很早便开始学习中国历史和文学,能说一口流利的汉语,鉴赏中国古代诗词,擅长中国书画,能用二胡等中国民族乐器演奏。著有《顽皮透顶的盖珥》、《踏上龙的国土》等小说、散文和诗歌作品。今天我们就一起来阅读《诗琳通公主和学汉语》这篇中泰双语的文章吧~

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีกับการเรียนภาษาจีน
诗琳通公主和学汉语

ดังที่เราทั้งหลายทราบกันว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีความสนพระราชหฤทัยภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศจีนหลายครั้งและพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับประเทศจีนและวัฒนธรรมจีน ตลอดจนพระราชนิพนธ์แปลบทกวีและนวนิยายจีนเป็นไทยอีกหลายเรื่อง ดังเร็วๆนี้มีการเปิดตัวผลงานพระราชนิพนธ์แปล เรื่องล่าสุดคือ หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที๔๐ ที่ผ่านมา ทรงแปลด้วยพระวิริยะคุตสาหะตั้งแต่ พ.ศ. ปี2552และแล้วเสร็จใน ปีพ.ศ.2554
正如大家所知道,诗琳通公主对汉语和中国文化特别感兴趣,曾多次访问中国和出版了多本有关中国和中国文化专集,还有中国诗歌和小说的翻译作品。在刚结束还推出了她的新作品——《小鲍庄》;这是一部从2009年开始翻译,到2010年才完成的译作。

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรทราชกุมารีทรงเริ่มศึกษาภาษาจีนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523 โดยได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่ผุ้สื่อข่าวซีอาร์(สถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศจีน)ถึงสาเหตุที่ทรวเลือกเรียนภาษาจีนว่าเป็นเพราะพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตอนนั้นข้าพเจ้าเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัย ตอกแรกข้าพเจ้าคิดว่าจะเลือกเรียนภาษาเยอรมัน แต่สมเด็จแม่ได้รับสั่งว่า เรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ล้วนเป็นภาษาคะวันตก คิดว่าน่าจะเรียนภาษาจีน ภาษาจีนเป็นภาษาตะวันออก คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากว่กาข้าพเจ้าคิดว่า การเลือนเช่นนี้ถูกต้อง นับแต่นั้นมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงศึกษาภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนด้วยพระวิริยะอุตสาหะ โดยทรงศึกษาทรงศึกษาจากครูสอนภาษาจีน 9 ท่าน ทุกวันเสาร์ ครั้งละ2-3ชั่วโมง ไม่ว่าจะมีพระราชภารกิจมากมาย จนไม่เพียงแต่มีพระราชดำรัสภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วเท่านั้น หากยังทรงพระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีนและนวนิยายจีนที่มีมากกว่า 100 บท ดังพระราชนิพนธ์แปล “หยกใส ร่ายคำ” และ“ เมฆเหิน น้ำไหล”
诗琳通公主从1980年开始学习汉语。在一次接受中国国际广播之声访问时称,她学习汉语是由王后帮助决定的:“当年,我刚从大学毕业,首先,准备学习德语,但母后说,英语、法语、德语都是西方语言;应该学汉语。汉语是东方语言,也许更管用;我认为这么选择是正确的。”从那个时候开始,公主就很认真地学习汉语和中国文化,曾经跟九位 老师学习,不管指责多忙,坚持每星期六学习一次,每次两到三小时的汉语和中国文化。公主不仅仅汉语口语流利,而且还翻译了许多中国诗歌、小说;其中的诗歌就有一百多首,见《琢玉诗词》和《行云流水》两诗集中。

พระราชนิพนธ์เกี่ยวกับจีนอีประเภทหนึ่งของพระองค์ที่มีจำนวนมาก คือ พระราชนิพธ์ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีน โดยหลังเสด็จฯ เยือนจีนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2524ได้ทรงพระราชนิพนธ์สารคดีเรื่อง“ย่ำแดนมังกร”ออกมาเป็นเล่มแรก จากนั้นก็มีพระราชนิพนธ์เรื่องอืนๆออกมาทุกครั้งจากการเสรด็พระราชดำเนินเยือนจีน เช่น มุ่งไกลในรอยทราย เกล็ดหิมะในสายหมอก ต้เมฆที่เมฆใต้ เย็นสบายชายน้ำ ดืนถิ่นจีนใหญ่และเจียงหนานแสนงาม เป็นต้น
公主的著作中,有关中国的作品相当多。《踏访龙的国土》是公主在1981年第一次访问中国后的作品,词汇,每次访问中国回来,都有新书问世,如:《平沙万里行》、《云雾中的雪花》、《云南白云下》、《清清长江水》、《回归大中华》、《江南好》等等。

พระวิริยาในการเรียนภาษาจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เพียงเท่านี้พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาวิจัยทางด้านวัฒนธรรมจีนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งอีกเป็นระยะเวลา 1เดือน ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2544 ในพระราชนิพนธ์ลำดับ ๔๔ เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก ส่วนคำนำ ทรงเล่าถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาในครั้งนี้ว่า
公主为了学习汉语,还在2001年2月14日至3月15日到北京大学专门研修了一个月的中国文化和汉语。在公主列44号著作《我的留学生活》的序文中就描写了这次学习的感想说:

ข้าพเจ้าเรียนภาษาจีนมา ๒๐ปีแล้ว แต่ความรุ้ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่สถานทูตจีนจัดครูมาสอนเป็นประจำ จึงเกิดความคิดว่า ถ้าข้าพเจ้าได้มาอยูในแวดวงคนจีน เรียนภาษาจีนอย่างเดียวไม่ต้องทำงานอื่นสักพักหนึ่งน่าจะดีขึ้น ปัญหาอยู่ที่ว่าระยะหลังๆ นี้การงานที่เมืองไทยค่อนข้างมาก จะปลีกตัวมาได้นานสักเท่าไร เมื่อ๓ ปีก่อนเคยไปสหรัฐอเมริกาเดือนหนึ่ง จึงคิดว่าน่าจะอยู่จีนได้เหมือนกัน ได้ไปลองปรึกากับใครๆ ที่เมืองจีน ทั้งทางมหาวิทยาลัยและคนอื่น ทุกคนต่างเห็นดีด้วย ลองไปสืบราคาที่อยู่และค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง รุ้สึกว่าค่อนข้างแพง แต่ก็น่าจะสู้ราคาได้ ภายหลังท่านทูตฟู่เสวียจังทูตจีนประจำประเทศไทยในขณะนั้นบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการจีนและรับค่าใช้จ่ายทุกๆ ด้าน ทั้งด้านที่พักในมหาวิทยาลัย การเล่าเรียน และอาหารการกิน
我已经学习了20年的汉语了,知识面的进度还不是很好,尽管中国大使馆定期安排老师来上课。因此考虑说,如能够到中国的环境去一段时间,只学汉语,别的事都用不着管,也许比较好,问题是后来的时间里,泰国的工作很多,脱身到中国去的时间能有多长呢!三年前,曾经到美国去了一个月,因此想,到中国去应该也没有问题吧,就试着跟在中国的人商量,包括大学的和其他的人,大家都认为很好,就去查问北大的学杂费,觉得比较贵,不过还能应付。后来,当时中国驻泰国大使馆的傅学章大使说,中国教育部同意负责在北大学习的全部费用,包括北大的学费和膳宿费

และเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2544 พระองค์ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิดคิมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งด้วย ในฐานะที่ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความเจริญของประเทศไทย ส่งเสริมความก้าวหน้าและสันติภาพของมนุษยชาติ ทั้งยังทรงมีบทบาทโดดเด่นในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
就在2001年3月13日,北京大学想诗琳通公主呈献了荣誉博士学位,因公主对泰国的繁荣发展,为人类进步与和平都做出极大的贡献,尤其是对中泰两国间的文化交流扮演了卓越的角色。

ดร.บุษกร กาญจนจารี พระอาจารย์ที่ปรึกษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงศึกษาปริญญาตรีที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงผลสะท้อนที่สำคัญต่อสังคมไทยจากการที่พระองค์ทรงศึกษาภาษาจีน ดังนี้
巫莎功·干乍娜扎里博士,是公主朱拉隆功大学文学院修读本科的指导老师,就公主学习汉语为泰国社会带来的重大反映时说:

สมเด็จพระเทพ ท่านชอบเสด็จเมืองจีนเพราะได้ไป refresh ภาษาจีน อย่างที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือชื่อ เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก และการที่ท่านทรงศึกษาภาษาจีนมีผลอย่างมากต่อนิสิตให้หันมาสนใจเรียนภาษาจีน โดยเฉพาะเมื่อตอนท่านเสด็จปักกิ่งหนึ่งเดือนนั้น โทรทัศน์ออกทุกวันท่านทรงทำอะไรอยู่ที่นั้นบ้าง ปีนั้นบูมที่สุด ดิฉันยังบอกกับสถานทูตว่า การที่ท่ารเสด็จเมืองจีนนั้น จีนได้รับการโปรโมตมากที่สุด ได้ออกอากาศทุกวัน จีนได้ทั้งศึกษา การท่องเที่ยว และโหษณาประเทศ ช่วงนั้นแหละตื่นตัวมาก โรงเรียนสอนภาษาจีนเปิดกัน้เยอะแยะ เด็กสนใจเรียนกันมากเป็นพิเศษ อย่างปีที่ผ่านมา มีนิสิตต้องการเรียนเอกภาษาจีนถึง๖๐ กว่าคน จนเรารับไม่ไหว นิสตนอกคณะก็มากันมาก เรารับสองกลุ่ม กลุ่มละ ๖๐ คน แต่มากันร้อยกว่า ต้องเปิดสามกลุ่ม เป็น fever ไปเลยเพราะเห็นท่านเสด็จไปปักกิ่ง
诗琳通公主喜欢访问中国,就是要去复习汉语;这在公主《我的留学生活》一书中就有这个意思。公主学汉语个哦大学生学汉语带来了重大的影响,尤其是公主到北京一个月的时间,每天电视都在转播公主在北京的生活,是最哄动一时。我还跟大使馆说,公主这次到中国去,给中国做了最好的宣传,每天的电视,都给中国的教育和旅游做了一定的宣传。那段时间大家都非常自觉,开设汉语课程的学校大量增加,学生对汉语特别感兴趣,比如去年,要求读汉语专业的学生多达六十多人。我们无法接受。院外来学汉语的学生也很多,我们只能开两个班,每班60人,但是来了一百多人,就要开三个班:课件“热“起来了,因为看到公主去北京。

นอกจากการทรงศึกษาภาษาจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ประชาชนชาวไทยให้หันมาสนใจภาษาจีนเป็นอย่างมากแล้ว พระองค์ย้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย ฃและการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการที่ทรงสนับสนุนนักเรียนทุนในพระราชูปถัมภ์และสนับสนุนการก่อตั้งสถาบันขงจื่อ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีบทบาทในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนรวมถึงการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย จนปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว มีโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตภาษาจีนในประเทศไทย ๒๐๐๐กว่าแห่ง และมีผุ้ที่กำลังเรียนภาษาจีนมาถึง ๗ แสนกว่าคน
此外,诗琳通公主学汉语地热忱,推动了泰国人民学汉语的下去,公主促进泰国汉语教学与国际交流教育交流,成立王室奖学金和促进孔子学院的成立,以孔子学院作为在泰国传授汉语、弘扬中华文化以及发展泰国汉语教育的单位,泰国汉语教育因此蓬勃发展,已经开设有汉语课程的学校多达2000多所,学习汉语的人数也增至70多万人。

ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการเรียนภาษาจีน พระปณิธานในการมุ่งมั่นแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งและการส่งเสริมการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-จีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2543 กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้ทูกเกล้าฯถวาย รางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน และในปีพ.ศ.2552พระองค์ทรงได้รับเลือกให้เป็น หนึ่งในสิบมิตรนานาชาติของจีน
由于公主孜孜不倦地学汉语和认真的做学问,对促进中泰两国友谊的工作不遗余力,中国教育部特别在2000年3月17日向诗琳通公主呈献“中国语言文化友谊奖”,于2009年,再推选公主为中国缘·十大国际友人。

展开剩余